Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai là gì?

 

Là tổng hợp tất cả các ngày kết quả đặc biệt về cùng bộ số với ngày mà bạn muốn xem. Và sau ngày hôm sau sẽ ra số nào để từ đó bạn có thêm gợi ý cho bộ số may mắn cho ngày mai.

 

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai như thế nào?

 

Với chỉ 2 bước đơn giản:

1. Chọn ngày mà bạn muốn xem

2. Click xem kết quả

Chúc bạn may có những tính toán chính xác với những thống kê của chúng tôi!

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 25/09/2019 về 87259 sau đó ngày 26/09/2019 về 83657
Ngày 12/08/2019 về 69859 sau đó ngày 13/08/2019 về 93981
Ngày 13/06/2019 về 69759 sau đó ngày 14/06/2019 về 39101
Ngày 27/03/2019 về 63559 sau đó ngày 28/03/2019 về 27974
Ngày 10/03/2019 về 74359 sau đó ngày 11/03/2019 về 97291
Ngày 11/02/2019 về 27459 sau đó ngày 12/02/2019 về 11333
Ngày 10/01/2019 về 30559 sau đó ngày 11/01/2019 về 09841
Ngày 04/12/2018 về 97859 sau đó ngày 05/12/2018 về 12188
Ngày 13/11/2018 về 07459 sau đó ngày 14/11/2018 về 25841
Ngày 21/02/2018 về 29059 sau đó ngày 22/02/2018 về 69965
Ngày 31/12/2017 về 73459 sau đó ngày 01/01/2018 về 91662
Ngày 05/09/2017 về 70059 sau đó ngày 06/09/2017 về 34369
Ngày 11/04/2017 về 20459 sau đó ngày 12/04/2017 về 64924
Ngày 24/02/2017 về 19659 sau đó ngày 25/02/2017 về 87204
Ngày 06/02/2017 về 06859 sau đó ngày 07/02/2017 về 99866
Ngày 23/10/2015 về 62259 sau đó ngày 24/10/2015 về 21494
Ngày 29/07/2015 về 07059 sau đó ngày 30/07/2015 về 27896
Ngày 14/02/2015 về 60459 sau đó ngày 15/02/2015 về 59563
Ngày 26/12/2014 về 55659 sau đó ngày 27/12/2014 về 95598
Ngày 29/11/2014 về 21759 sau đó ngày 30/11/2014 về 59763
Ngày 09/10/2014 về 66759 sau đó ngày 10/10/2014 về 11443
Ngày 17/08/2014 về 67059 sau đó ngày 18/08/2014 về 42470
Ngày 12/11/2013 về 56259 sau đó ngày 13/11/2013 về 32135
Ngày 11/11/2013 về 05959 sau đó ngày 12/11/2013 về 56259
Ngày 09/11/2013 về 56559 sau đó ngày 10/11/2013 về 33567
Ngày 21/08/2013 về 26059 sau đó ngày 22/08/2013 về 55798
Ngày 26/12/2012 về 75059 sau đó ngày 27/12/2012 về 88468
Ngày 09/07/2012 về 59759 sau đó ngày 10/07/2012 về 38562
Ngày 10/02/2012 về 71959 sau đó ngày 11/02/2012 về 21989
Ngày 18/09/2011 về 02959 sau đó ngày 19/09/2011 về 95219
Ngày 15/09/2011 về 18659 sau đó ngày 16/09/2011 về 21205
Ngày 10/09/2011 về 07959 sau đó ngày 11/09/2011 về 80285
Ngày 10/08/2011 về 38959 sau đó ngày 11/08/2011 về 11013
Ngày 19/07/2011 về 78259 sau đó ngày 20/07/2011 về 31900
Ngày 13/12/2010 về 42359 sau đó ngày 14/12/2010 về 60494
Ngày 27/07/2010 về 77759 sau đó ngày 28/07/2010 về 34963
Ngày 04/04/2010 về 43059 sau đó ngày 05/04/2010 về 69438
Ngày 19/05/2009 về 38459 sau đó ngày 20/05/2009 về 09276
Ngày 09/05/2009 về 11859 sau đó ngày 10/05/2009 về 10218
Ngày 14/08/2008 về 52559 sau đó ngày 15/08/2008 về 97957
Ngày 29/07/2008 về 72459 sau đó ngày 30/07/2008 về 24287
Ngày 10/07/2008 về 56259 sau đó ngày 11/07/2008 về 65113
Ngày 03/07/2008 về 61759 sau đó ngày 04/07/2008 về 70010
Ngày 21/02/2008 về 63259 sau đó ngày 22/02/2008 về 34735
Ngày 05/01/2008 về 71559 sau đó ngày 06/01/2008 về 00172
Ngày 11/10/2007 về 56659 sau đó ngày 12/10/2007 về 51912
Ngày 25/08/2007 về 09159 sau đó ngày 26/08/2007 về 78924
Ngày 21/05/2007 về 64759 sau đó ngày 22/05/2007 về 22244
Ngày 01/04/2007 về 31059 sau đó ngày 02/04/2007 về 71700
Ngày 27/02/2007 về 73059 sau đó ngày 28/02/2007 về 44722
Ngày 02/01/2007 về 83859 sau đó ngày 03/01/2007 về 85678
Ngày 06/12/2006 về 54859 sau đó ngày 07/12/2006 về 82046
Ngày 10/05/2006 về 46759 sau đó ngày 11/05/2006 về 44170
Ngày 23/05/2005 về 96959 sau đó ngày 24/05/2005 về 51489
Ngày 24/03/2005 về 06859 sau đó ngày 25/03/2005 về 68710
Ngày 06/07/2004 về 93259 sau đó ngày 07/07/2004 về 11587
Ngày 22/05/2004 về 51959 sau đó ngày 23/05/2004 về 77203
Ngày 26/04/2004 về 83259 sau đó ngày 27/04/2004 về 99824
Ngày 28/03/2004 về 48859 sau đó ngày 29/03/2004 về 49251
Ngày 29/06/2003 về 42959 sau đó ngày 30/06/2003 về 83340
Ngày 09/06/2003 về 71259 sau đó ngày 10/06/2003 về 62150
Ngày 18/04/2003 về 93659 sau đó ngày 19/04/2003 về 59592
Ngày 22/02/2003 về 86959 sau đó ngày 23/02/2003 về 93161
Ngày 12/01/2003 về 91459 sau đó ngày 13/01/2003 về 74750
Ngày 10/09/2002 về 97159 sau đó ngày 11/09/2002 về 19507
Ngày 28/01/2002 về 39159 sau đó ngày 29/01/2002 về 68334
Ngày 12/12/2001 về 22659 sau đó ngày 13/12/2001 về 52438
Ngày 29/10/2001 về 41559 sau đó ngày 30/10/2001 về 24172
Ngày 05/06/2001 về 01159 sau đó ngày 06/06/2001 về 28877
Ngày 18/05/2001 về 27359 sau đó ngày 19/05/2001 về 97962
Ngày 04/04/2001 về 83359 sau đó ngày 05/04/2001 về 26298
Ngày 01/11/2000 về 89959 sau đó ngày 02/11/2000 về 06421
Ngày 16/09/2000 về 44659 sau đó ngày 17/09/2000 về 66973

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 59 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
572811
011741
911331
412881
651623
691243
041661
942961
633983
431702
352591
671681
892191
051851
132002
382761
181872
102722
121441
221781
461031
511401
502921
611071
341771
211731

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0796
1788
2583
3698
4698
56510
61246
79711
8796
9857

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 6 (12 lần) - 7 (9 lần) - 9 (8 lần) - 8 (7 lần) - 1 (7 lần) - 0 (7 lần) - 5 (6 lần) - 4 (6 lần) - 3 (6 lần) - 2 (5 lần)
Chạm đuôi: 8 (9 lần) - 4 (9 lần) - 3 (9 lần) - 0 (9 lần) - 2 (8 lần) - 1 (8 lần) - 7 (7 lần) - 9 (5 lần) - 5 (5 lần) - 6 (4 lần)
Chạm tổng: 7 (11 lần) - 5 (10 lần) - 4 (8 lần) - 3 (8 lần) - 1 (8 lần) - 9 (7 lần) - 8 (6 lần) - 6 (6 lần) - 0 (6 lần) - 2 (3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Chủ nhật sau khi ra 59 vào Thứ 7

Ngày 15/02/2015 giải đặc biệt về 59563 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 30/11/2014 giải đặc biệt về 59763 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 10/11/2013 giải đặc biệt về 33567 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 11/09/2011 giải đặc biệt về 80285 - 2 số cuối là 85 - đầu 8 - cuối 5 - tổng 3
Ngày 10/05/2009 giải đặc biệt về 10218 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9
Ngày 06/01/2008 giải đặc biệt về 00172 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9
Ngày 26/08/2007 giải đặc biệt về 78924 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 23/05/2004 giải đặc biệt về 77203 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3
Ngày 23/02/2003 giải đặc biệt về 93161 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 17/09/2000 giải đặc biệt về 66973 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 29/03 sau khi ra 59 vào ngày 28/03

Ngày 29/03/2019 giải đặc biệt về 21642 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 29/03/2018 giải đặc biệt về 46168 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4
Ngày 29/03/2017 giải đặc biệt về 18516 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 29/03/2016 giải đặc biệt về 40184 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 29/03/2015 giải đặc biệt về 20019 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 29/03/2014 giải đặc biệt về 93922 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 29/03/2013 giải đặc biệt về 44334 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 29/03/2012 giải đặc biệt về 20456 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 29/03/2011 giải đặc biệt về 96797 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6
Ngày 29/03/2010 giải đặc biệt về 90097 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6
Ngày 29/03/2009 giải đặc biệt về 52205 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5
Ngày 29/03/2008 giải đặc biệt về 12608 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 29/03/2007 giải đặc biệt về 07220 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2
Ngày 29/03/2006 giải đặc biệt về 17011 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2
Ngày 29/03/2005 giải đặc biệt về 37916 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 29/03/2004 giải đặc biệt về 49251 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6
Ngày 29/03/2003 giải đặc biệt về 94778 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 29/03/2002 giải đặc biệt về 60333 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6
Ngày 29/03/2001 giải đặc biệt về 11002 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 29/03/2000 giải đặc biệt về 70617 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8