Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

0 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

0 đồng
Kỳ quay thưởng: #00840 - thứ 7, 21/01/2023
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 0
Jackpot 2 0 0
Giải nhất 0 40,000,000
Giải nhì 0 500,000
Giải ba 0 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

62,304,180,150 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,612,299,300 đồng
Kỳ quay thưởng: #00839 - thứ 5, 19/01/2023
03 21 32 33 38 52 30
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 62,304,180,150
Jackpot 2 0 3,612,299,300
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 791 500,000
Giải ba 16,980 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

59,818,408,950 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,336,102,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00837 - thứ 3, 17/01/2023
01 09 20 36 44 50 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 59,818,408,950
Jackpot 2 0 3,336,102,500
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 866 500,000
Giải ba 18,669 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

51,992,583,600 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,490,141,200 đồng
Kỳ quay thưởng: #00837 - thứ 3, 10/01/2023
05 12 14 19 46 51 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 51,992,583,600
Jackpot 2 0 3,490,141,200
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 733 500,000
Giải ba 16,298 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

56,793,486,450 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,023,574,850 đồng
Kỳ quay thưởng: #00836 - thứ 7, 14/01/2023
05 17 24 30 43 53 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 56,793,486,450
Jackpot 2 1 4,023,574,850
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 807 500,000
Giải ba 16,275 50,000