Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

41,223,910,350 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,757,702,400 đồng
Kỳ quay thưởng: #03203 - thứ 3, 13/03/2007
01 14 24 28 40 46 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 41,223,910,350
Jackpot 2 0 3,757,702,400
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 498 500,000
Giải ba 10,897 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

41,223,910,350 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,757,702,400 đồng
Kỳ quay thưởng: #03203 - thứ 7, 10/03/2007
01 14 24 28 40 46 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 41,223,910,350
Jackpot 2 0 3,757,702,400
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 498 500,000
Giải ba 10,897 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

41,223,910,350 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,757,702,400 đồng
Kỳ quay thưởng: #03203 - thứ 3, 06/03/2007
01 14 24 28 40 46 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 41,223,910,350
Jackpot 2 0 3,757,702,400
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 498 500,000
Giải ba 10,897 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

41,223,910,350 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,757,702,400 đồng
Kỳ quay thưởng: #03203 - thứ 7, 03/03/2007
01 14 24 28 40 46 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 41,223,910,350
Jackpot 2 0 3,757,702,400
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 498 500,000
Giải ba 10,897 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

41,223,910,350 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,757,702,400 đồng
Kỳ quay thưởng: #03203 - thứ 7, 31/03/2007
01 14 24 28 40 46 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 41,223,910,350
Jackpot 2 0 3,757,702,400
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 498 500,000
Giải ba 10,897 50,000