Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

60,314,116,350 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,256,525,700 đồng
Kỳ quay thưởng: #03674 - thứ 3, 20/06/2023
07 13 23 34 38 40 55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 60,314,116,350
Jackpot 2 1 3,256,525,700
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 718 500,000
Giải ba 15,575 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

60,314,116,350 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,256,525,700 đồng
Kỳ quay thưởng: #03673 - thứ 7, 17/06/2023
07 13 23 34 38 40 55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 60,314,116,350
Jackpot 2 1 3,256,525,700
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 718 500,000
Giải ba 15,575 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

55,603,213,950 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5,355,402,800 đồng
Kỳ quay thưởng: #03672 - thứ 5, 15/06/2023
04 14 18 27 47 50 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 55,603,213,950
Jackpot 2 0 5,355,402,800
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 787 500,000
Giải ba 16,587 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

55,603,213,950 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5,355,402,800 đồng
Kỳ quay thưởng: #03671 - thứ 3, 13/06/2023
04 14 18 27 47 50 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 55,603,213,950
Jackpot 2 0 5,355,402,800
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 787 500,000
Giải ba 16,587 50,000

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

50,491,951,050 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,787,484,700 đồng
Kỳ quay thưởng: #03670 - thứ 7, 10/06/2023
03 36 38 43 51 53 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 50,491,951,050
Jackpot 2 0 4,787,484,700
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 582 500,000
Giải ba 13,574 50,000