Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 19/06/2024
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
39
97
Giải bảy
372
630
Giải sáu
9942
3835
5222
2006
0062
5217
Giải năm
2830
2788
Giải tư
05504
24058
00358
99749
53019
81271
35280
49538
50361
69124
03791
73475
85951
34984
Giải ba
67855
68987
07712
31442
Giải nhì
49778
87584
Giải nhất
74785
19828
Đặc biệt
573990
290340
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04 06
Đầu 1 19 12; 17
Đầu 2 22 24; 28
Đầu 3 30; 35; 39 30; 38
Đầu 4 42; 49 40; 42
Đầu 5 55; 58; 58 51
Đầu 6 61; 62
Đầu 7 71; 72; 78 75
Đầu 8 80; 85; 87 84; 84; 88
Đầu 9 90 91; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 12/06/2024
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
59
78
Giải bảy
571
657
Giải sáu
3347
9950
5733
5443
6402
7710
Giải năm
4515
8414
Giải tư
29066
41051
53181
35748
29465
73385
51978
45383
48590
51721
94444
22781
75101
81247
Giải ba
14176
07232
50957
41738
Giải nhì
98822
78547
Giải nhất
65367
04189
Đặc biệt
237610
268689
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01; 02
Đầu 1 10; 15 10; 14
Đầu 2 22 21
Đầu 3 32; 33 38
Đầu 4 47; 48 43; 44; 47; 47
Đầu 5 50; 51; 59 57; 57
Đầu 6 65; 66; 67
Đầu 7 71; 76; 78 78
Đầu 8 81; 85 81; 83; 89; 89
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 05/06/2024
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
27
98
Giải bảy
027
418
Giải sáu
8547
5924
7063
3195
1167
0278
Giải năm
5400
4769
Giải tư
53059
38671
82565
40147
91999
30935
84429
45677
27647
42031
16608
45285
53304
48394
Giải ba
17408
16572
13038
94150
Giải nhì
12182
20908
Giải nhất
03231
76366
Đặc biệt
617219
206039
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 08 04; 08; 08
Đầu 1 19 18
Đầu 2 24; 27; 27; 29
Đầu 3 31; 35 31; 38; 39
Đầu 4 47; 47 47
Đầu 5 59 50
Đầu 6 63; 65 66; 67; 69
Đầu 7 71; 72 77; 78
Đầu 8 82 85
Đầu 9 99 94; 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 29/05/2024
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
70
21
Giải bảy
652
552
Giải sáu
7570
8270
4452
9329
2274
5079
Giải năm
3074
8944
Giải tư
62200
16200
78905
09266
91766
98022
81536
35202
36593
77991
11864
21473
49762
15619
Giải ba
80794
87322
26127
63914
Giải nhì
32327
18628
Giải nhất
05709
16049
Đặc biệt
526514
749809
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 00; 05; 09 02; 09
Đầu 1 14 14; 19
Đầu 2 22; 22; 27 21; 27; 28; 29
Đầu 3 36
Đầu 4 44; 49
Đầu 5 52; 52 52
Đầu 6 66; 66 62; 64
Đầu 7 70; 70; 70; 74 73; 74; 79
Đầu 8
Đầu 9 94 91; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 22/05/2024
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
83
01
Giải bảy
915
657
Giải sáu
1727
0175
6116
3916
7719
9904
Giải năm
1200
3815
Giải tư
55041
28061
38773
88590
45362
78072
36625
36423
29143
84044
27784
45861
20252
99028
Giải ba
14445
41871
14607
73089
Giải nhì
22970
30175
Giải nhất
84593
38925
Đặc biệt
864720
890557
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00 01; 04; 07
Đầu 1 15; 16 15; 16; 19
Đầu 2 20; 25; 27 23; 25; 28
Đầu 3
Đầu 4 41; 45 43; 44
Đầu 5 52; 57; 57
Đầu 6 61; 62 61
Đầu 7 70; 71; 72; 73; 75 75
Đầu 8 83 84; 89
Đầu 9 90; 93