Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 20/09/2023
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
80
49
Giải bảy
740
398
Giải sáu
9762
2221
4682
9920
9610
8989
Giải năm
4512
6078
Giải tư
15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173
83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736
Giải ba
98476
53126
89472
25303
Giải nhì
09040
45585
Giải nhất
16434
97446
Đặc biệt
448744
221985
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03; 05
Đầu 1 12; 17 10
Đầu 2 21; 26; 29 20; 21
Đầu 3 34 36; 37
Đầu 4 40; 40; 41; 44 46; 49
Đầu 5 50
Đầu 6 62; 62 60; 69
Đầu 7 73; 76; 77 72; 78
Đầu 8 80; 82 85; 85; 89
Đầu 9 98; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 13/09/2023
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
88
42
Giải bảy
328
362
Giải sáu
9903
1674
4578
6537
6268
1397
Giải năm
9698
2255
Giải tư
37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360
86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419
Giải ba
26386
38727
96302
86823
Giải nhì
55151
25833
Giải nhất
32595
38478
Đặc biệt
323787
424317
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01; 03; 06 02; 06
Đầu 1 17; 19
Đầu 2 20; 27; 28 23; 25
Đầu 3 33; 37; 39
Đầu 4 47; 47 42; 46
Đầu 5 51 55; 57
Đầu 6 60 62; 68
Đầu 7 74; 78 78
Đầu 8 86; 87; 88
Đầu 9 94; 95; 98 90; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 06/09/2023
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
10
21
Giải bảy
286
371
Giải sáu
8869
3861
4596
5698
5262
1741
Giải năm
8280
7327
Giải tư
42143
17255
50953
99426
83303
21859
97180
46139
98421
34800
24766
51255
08147
74704
Giải ba
96396
19921
81088
48245
Giải nhì
23642
22471
Giải nhất
14331
90252
Đặc biệt
648303
392296
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03; 03 00; 04
Đầu 1 10
Đầu 2 21; 26 21; 21; 27
Đầu 3 31 39
Đầu 4 42; 43 41; 45; 47
Đầu 5 53; 55; 59 52; 55
Đầu 6 61; 69 62; 66
Đầu 7 71; 71
Đầu 8 80; 80; 86 88
Đầu 9 96; 96 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 30/08/2023
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
51
44
Giải bảy
604
594
Giải sáu
4838
9654
7649
2280
2320
7827
Giải năm
6871
9991
Giải tư
50259
93706
86871
61673
42810
30590
23339
94383
68799
96463
18751
81834
08902
19024
Giải ba
22345
71504
12961
03984
Giải nhì
77229
33442
Giải nhất
22413
40520
Đặc biệt
180721
008755
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04; 04; 06 02
Đầu 1 10; 13
Đầu 2 21; 29 20; 20; 24; 27
Đầu 3 38; 39 34
Đầu 4 45; 49 42; 44
Đầu 5 51; 54; 59 51; 55
Đầu 6 61; 63
Đầu 7 71; 71; 73
Đầu 8 80; 83; 84
Đầu 9 90 91; 94; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 23/08/2023
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
95
31
Giải bảy
949
356
Giải sáu
6575
8800
0213
4120
2470
1725
Giải năm
3024
2819
Giải tư
72755
26508
93917
66343
91795
28603
01054
93006
05833
18369
47468
04685
44534
21416
Giải ba
11439
03209
51321
58928
Giải nhì
89417
38703
Giải nhất
52986
78371
Đặc biệt
256687
579877
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 03; 08; 09 03; 06
Đầu 1 13; 17; 17 16; 19
Đầu 2 24 20; 21; 25; 28
Đầu 3 39 31; 33; 34
Đầu 4 43; 49
Đầu 5 54; 55 56
Đầu 6 68; 69
Đầu 7 75 70; 71; 77
Đầu 8 86; 87 85
Đầu 9 95; 95