Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 22/03/2023
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
59
54
Giải bảy
174
601
Giải sáu
1870
9354
0980
0751
4255
4058
Giải năm
5974
3527
Giải tư
32941
82266
98859
72321
45169
35305
61469
23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954
Giải ba
09976
78614
24881
66462
Giải nhì
34437
90834
Giải nhất
10724
69292
Đặc biệt
824487
995942
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05 01; 03
Đầu 1 14
Đầu 2 21; 24 22; 27
Đầu 3 37 34
Đầu 4 41 42
Đầu 5 54; 59; 59 51; 54; 54; 55; 56; 58
Đầu 6 66; 69; 69 62
Đầu 7 70; 74; 74; 76 75
Đầu 8 80; 87 81
Đầu 9 92; 93; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 15/03/2023
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
32
09
Giải bảy
147
329
Giải sáu
8676
8061
8130
6828
9808
0469
Giải năm
6401
2930
Giải tư
05290
21639
49552
74263
04917
13671
75439
17412
57594
38766
56387
97421
18027
83261
Giải ba
13256
46255
73538
74388
Giải nhì
57073
41769
Giải nhất
83960
51142
Đặc biệt
822983
931669
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01 08; 09
Đầu 1 17 12
Đầu 2 21; 27; 28; 29
Đầu 3 30; 32; 39; 39 30; 38
Đầu 4 47 42
Đầu 5 52; 55; 56
Đầu 6 60; 61; 63 61; 66; 69; 69; 69
Đầu 7 71; 73; 76
Đầu 8 83 87; 88
Đầu 9 90 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 08/03/2023
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
95
16
Giải bảy
277
129
Giải sáu
3381
4527
0543
5601
2000
9451
Giải năm
7658
2581
Giải tư
15290
08186
75010
08021
04384
56411
96256
51522
64973
30325
20830
56255
20679
84811
Giải ba
92668
60267
24244
88582
Giải nhì
85831
59937
Giải nhất
12950
50984
Đặc biệt
474974
805278
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 01
Đầu 1 10; 11 11; 16
Đầu 2 21; 27 22; 25; 29
Đầu 3 31 30; 37
Đầu 4 43 44
Đầu 5 50; 56; 58 51; 55
Đầu 6 67; 68
Đầu 7 74; 77 73; 78; 79
Đầu 8 81; 84; 86 81; 82; 84
Đầu 9 90; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 01/03/2023
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
55
84
Giải bảy
330
388
Giải sáu
5930
3717
6058
9332
4895
9215
Giải năm
2437
6857
Giải tư
28202
31170
42833
83238
20207
24738
98907
03688
51181
42049
33530
32334
80559
50432
Giải ba
32897
02664
08274
77453
Giải nhì
70896
59677
Giải nhất
58791
06889
Đặc biệt
215015
139727
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 07; 07
Đầu 1 15; 17 15
Đầu 2 27
Đầu 3 30; 30; 33; 37; 38; 38 30; 32; 32; 34
Đầu 4 49
Đầu 5 55; 58 53; 57; 59
Đầu 6 64
Đầu 7 70 74; 77
Đầu 8 81; 84; 88; 88; 89
Đầu 9 91; 96; 97 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 22/02/2023
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
06
24
Giải bảy
825
529
Giải sáu
8647
3519
8025
0851
1578
2302
Giải năm
6539
0344
Giải tư
90643
91905
70053
97396
91099
85261
55091
31354
80990
58531
22464
58053
66439
67828
Giải ba
46765
42298
95387
80041
Giải nhì
78096
78718
Giải nhất
00281
74576
Đặc biệt
256805
163641
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05; 05; 06 02
Đầu 1 19 18
Đầu 2 25; 25 24; 28; 29
Đầu 3 39 31; 39
Đầu 4 43; 47 41; 41; 44
Đầu 5 53 51; 53; 54
Đầu 6 61; 65 64
Đầu 7 76; 78
Đầu 8 81 87
Đầu 9 91; 96; 96; 98; 99 90