Cầu loại loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 19/04/2024

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 19 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
32 lần
01,10
47 lần
02,20
34 lần
03,30
42 lần
04,40
72 lần
05,50
22 lần
06,60
12 lần
07,70
15 lần
08,80
35 lần
09,90
40 lần
11,11
11 lần
12,21
21 lần
13,31
41 lần
14,41
45 lần
15,51
18 lần
17,71
9 lần
18,81
24 lần
19,91
26 lần
22,22
8 lần
23,32
16 lần
24,42
30 lần
25,52
13 lần
26,62
5 lần
27,72
12 lần
28,82
19 lần
29,92
26 lần
33,33
13 lần
34,43
43 lần
35,53
16 lần
37,73
11 lần
38,83
23 lần
39,93
23 lần
44,44
28 lần
45,54
22 lần
46,64
6 lần
47,74
19 lần
48,84
32 lần
49,94
44 lần
55,55
5 lần
56,65
3 lần
57,75
11 lần
58,85
13 lần
59,95
19 lần
61,16
3 lần
63,36
3 lần
67,76
3 lần
68,86
2 lần
69,96
4 lần
77,77
1 lần
78,87
13 lần
79,97
13 lần
88,88
7 lần
89,98
18 lần
99,99
10 lần