Đo dàn đặc biệt chủ động

Đo dàn đặc biệt chủ động là gì?

 

Thống kê ngưỡng cực đại và điểm gan của 1 dàn số của giải đặc biệt trong 1 khoảng thời gian nhất định. Có nhiều lựa chọn thống kê cho bạn lựa chọn theo đầu, theo đít, chạm, chẵn, lẻ, tròn, méo ... 

 

Đo dàn đặc biệt chủ động như thế nào?

 

4 bước để đo dàn đặc biệt chủ động:

1. Chọn khoảng ngày cần đo

2. Chọn dãy số để thống kê

3. Chọn nhanh loại thống kê theo đầu, đít, chạm, chẵn, lẻ, tròn, méo ...

4. Click xem kết quả

Chúc các bạn có thể chọn được bộ số may mắn dành cho mình !

Khoảng ngày cần xem

Dãy số cần thống kê

Chọn nhanh
  •  

Kết quả thống kê

Dàn số: 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ngưỡng cực đại xuất hiện: 9 ngày tính cả ngày về
( 04/12/2023 đến 13/12/2023 )
Điểm gan đến nay là: 19 ngày
(Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 15/12/2023 )