Thống kê chu kỳ dàn Lô lô

Để xem chu kỳ dàn lô tô, chọn khoảng ngày cần xem, các con số cần xem sau đó bạn click Xem Kết Quả

Khoảng ngày cần xem

Dãy số cần thống kê

Kiểm tra cả dàn cùng về

Kết quả thống kê

Dàn số: 01 02 03 04
Ngưỡng cực đại xuất hiện: 1 ngày tính cả ngày về
( 27/02/2020 đến 27/02/2020 )
Điểm gan đến nay là: 18348 ngày
(Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 01/01/1970 )