Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt

Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt là gì?

 

Thống kê dàn giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc bao gồm điểm gan và ngưỡng cực đại tính từ khoảng thời gian chọn thống kê đến nay.

 

Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt như thế nào?

 

4 bước để thống kê chu kỳ dàn đặc biệt:

1. Chọn khoảng ngày cần xem

2. Nhập dãy số dàn đặc biệt cần thống kê 

3. Chọn cả dàn cùng về hoặc thống kê thường

4. Click xem kết quả

Ketqua368 chúc các bạn lựa chọn đc dàn số đặc biệt dành cho mình và chúc các bạn may mắn !

 

Khoảng ngày cần xem

Dãy số cần thống kê

 

Kết quả thống kê

Dàn số: 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ngưỡng cực đại xuất hiện: 9 ngày tính cả ngày về
( 04/12/2023 đến 13/12/2023 )
Điểm gan đến nay là: 19 ngày
(Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 15/12/2023 )