Thống kê tần số nhịp loto

Thống kê tần số nhịp lô tô là gì?

 

Thống kê tần số nhịp lô tô giúp bạn nắm rõ được các bộ số có nhịp về đều nhất, ngày về gần nhất là khi nào và ở giải nào.

 

Thống kê tần số nhịp lô tô như thế nào?

 

Thống kê tần nhịp loto bằng 4 bước :

1. Chọn khoảng thời gian cần xem nhịp của bộ số

2. Chọn 1 hay nhiều bộ số để xem tần số nhịp loto

3. Chọn từng thứ trong tuần hoặc tất cả các thứ

4. Click xem kết quả

 

Nhập số cần xem chu kỳ:

Cặp số khảo sát:

Theo thứ:

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
05/12/2022 Thứ 2 G55 8
28/11/2022 Thứ 2 G71 4
25/11/2022 Thứ 6 G43 5
21/11/2022 Thứ 2 G43 3
19/11/2022 Thứ 7 G53 3
17/11/2022 Thứ 5 G43 2
16/11/2022 Thứ 4 G63 5
12/11/2022 Thứ 7 G63 6
07/11/2022 Thứ 2 G52 1