Thống kê tổng hợp

Thống kê tổng hợp là gì?

 

Thống kê tổng hợp bao gồm nhiều loại thống kê của các bộ số loto tất cả các tỉnh thành quay xổ số trên cả nước trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn có thể chọn nhiều loại thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, bộ chẵn lẻ, bộ đầu đít ...của giải đặc biệt hoặc tất cả các giải.

 

Thống kê tổng hợp như thế nào?

 

Để thống kê bạn thực hiện 5 bước:

1. Chọn kiểu thống kê : tổng chẵn, tổng lẻ, bộ chẵn lẻ, bộ đầu đít ...

2. Chọn tỉnh thành quay xổ số

3. Chọn khoảng ngày bạn muốn thống kê

4. Lựa chọn thống kê giải đặc biệt hoặc tất cả các giải

Chúc bạn dễ dàng tìm được bộ số may mắn của mình nhờ những thống kê của chúng tôi!

Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành
Khoảng ngày cần xem

 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày chưa về
00 02/01/2024 7 1
02 31/12/2023 2 3
04 02/01/2024 10 1
06 01/01/2024 14 2
08 02/01/2024 10 1
11 28/12/2023 8 6
13 20/12/2023 7 14
15 14/12/2023 5 20
17 31/12/2023 12 3
19 03/01/2024 10 0
20 03/01/2024 14 0
22 02/01/2024 4 1
24 29/12/2023 8 5
26 30/12/2023 3 4
28 27/12/2023 8 7
31 03/01/2024 9 0
33 23/12/2023 8 11
35 03/01/2024 7 0
37 30/12/2023 7 4
39 02/01/2024 6 1
40 29/12/2023 8 5
42 03/01/2024 7 0
44 03/01/2024 14 0
46 01/01/2024 12 2
48 03/01/2024 12 0
51 01/01/2024 13 2
53 01/01/2024 6 2
55 01/01/2024 8 2
57 24/12/2023 6 10
59 02/01/2024 9 1
60 29/12/2023 7 5
62 03/01/2024 13 0
64 30/12/2023 6 4
66 03/01/2024 12 0
68 31/12/2023 6 3
71 28/12/2023 4 6
73 02/01/2024 12 1
75 03/01/2024 12 0
77 31/12/2023 6 3
79 01/01/2024 10 2
80 01/01/2024 6 2
82 31/12/2023 10 3
84 01/01/2024 9 2
86 01/01/2024 12 2
88 01/01/2024 9 2
91 27/12/2023 4 7
93 29/12/2023 7 5
95 03/01/2024 10 0
97 01/01/2024 5 2
99 22/12/2023 7 12