Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 18/06/2024
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
00
17
Giải bảy
536
177
Giải sáu
6934
3344
8596
6148
8070
9175
Giải năm
3803
8157
Giải tư
25945
31024
39470
85099
80650
56972
25968
83863
35030
29376
05703
65753
94623
63446
Giải ba
26567
73526
50640
96348
Giải nhì
06958
44930
Giải nhất
95846
43591
Đặc biệt
599625
602502
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 03 02; 03
Đầu 1 17
Đầu 2 24; 25; 26 23
Đầu 3 34; 36 30; 30
Đầu 4 44; 45; 46 40; 46; 48; 48
Đầu 5 50; 58 53; 57
Đầu 6 67; 68 63
Đầu 7 70; 72 70; 75; 76; 77
Đầu 8
Đầu 9 96; 99 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 11/06/2024
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
22
77
Giải bảy
083
735
Giải sáu
5650
3657
8432
6199
7647
3710
Giải năm
5479
1766
Giải tư
57376
70968
10096
56801
30901
04964
85011
31577
80708
46224
09289
42486
05261
89473
Giải ba
58717
02040
98278
47080
Giải nhì
06679
28103
Giải nhất
80758
21513
Đặc biệt
116270
772841
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 01 03; 08
Đầu 1 11; 17 10; 13
Đầu 2 22 24
Đầu 3 32 35
Đầu 4 40 41; 47
Đầu 5 50; 57; 58
Đầu 6 64; 68 61; 66
Đầu 7 70; 76; 79; 79 73; 77; 77; 78
Đầu 8 83 80; 86; 89
Đầu 9 96 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 04/06/2024
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
77
13
Giải bảy
106
195
Giải sáu
7773
1915
9448
1199
8607
6479
Giải năm
6753
1765
Giải tư
90777
35605
53423
75844
29003
26769
33286
05406
38440
04408
72469
80687
18845
45682
Giải ba
88041
55375
59301
02884
Giải nhì
18390
50136
Giải nhất
54852
67993
Đặc biệt
103914
436116
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 03; 05; 06 01; 06; 07; 08
Đầu 1 14; 15 13; 16
Đầu 2 23
Đầu 3 36
Đầu 4 41; 44; 48 40; 45
Đầu 5 52; 53
Đầu 6 69 65; 69
Đầu 7 73; 75; 77; 77 79
Đầu 8 86 82; 84; 87
Đầu 9 90 93; 95; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 28/05/2024
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
79
45
Giải bảy
448
261
Giải sáu
7153
2618
9407
3516
5288
6026
Giải năm
7361
4768
Giải tư
09564
59050
95890
00187
82057
22367
30639
19957
94917
70752
86176
33409
74797
77024
Giải ba
70050
60793
09554
38341
Giải nhì
11426
60767
Giải nhất
93098
69249
Đặc biệt
704294
461903
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 07 03; 09
Đầu 1 18 16; 17
Đầu 2 26 24; 26
Đầu 3 39
Đầu 4 48 41; 45; 49
Đầu 5 50; 50; 53; 57 52; 54; 57
Đầu 6 61; 64; 67 61; 67; 68
Đầu 7 79 76
Đầu 8 87 88
Đầu 9 90; 93; 94; 98 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 21/05/2024
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
64
62
Giải bảy
209
851
Giải sáu
9303
8792
3642
2427
8617
3900
Giải năm
4133
3566
Giải tư
41836
60907
14185
16547
20731
41704
12842
35095
97020
96074
77087
01949
39900
01200
Giải ba
66842
01443
47263
59910
Giải nhì
66707
42199
Giải nhất
97315
44769
Đặc biệt
191463
392574
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 03; 04; 07; 07; 09 00; 00; 00
Đầu 1 15 10; 17
Đầu 2 20; 27
Đầu 3 31; 33; 36
Đầu 4 42; 42; 42; 43; 47 49
Đầu 5 51
Đầu 6 63; 64 62; 63; 66; 69
Đầu 7 74; 74
Đầu 8 85 87
Đầu 9 92 95; 99