Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 26/09/2023
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
50
91
Giải bảy
049
995
Giải sáu
9739
3057
0155
0174
7070
2720
Giải năm
2363
0344
Giải tư
85068
93542
16498
58582
73023
51066
93043
34190
26491
46767
15651
94836
12151
29912
Giải ba
69374
50740
37838
47370
Giải nhì
31077
81893
Giải nhất
54589
60802
Đặc biệt
154671
683105
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 05
Đầu 1 12
Đầu 2 23 20
Đầu 3 39 36; 38
Đầu 4 40; 42; 43; 49 44
Đầu 5 50; 55; 57 51; 51
Đầu 6 63; 66; 68 67
Đầu 7 71; 74; 77 70; 70; 74
Đầu 8 82; 89
Đầu 9 98 90; 91; 91; 93; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 19/09/2023
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
30
14
Giải bảy
397
692
Giải sáu
8467
0717
0105
8986
5898
8525
Giải năm
5771
5219
Giải tư
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148
Giải ba
50524
36990
52484
09279
Giải nhì
23710
39549
Giải nhất
42118
96021
Đặc biệt
998389
629643
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 05; 06 04
Đầu 1 10; 17; 18 13; 14; 19
Đầu 2 24; 27; 28 21; 25
Đầu 3 30; 33 37
Đầu 4 43; 48; 49
Đầu 5
Đầu 6 63; 67 65
Đầu 7 71; 76 78; 79
Đầu 8 89 84; 86
Đầu 9 90; 97; 99 92; 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 12/09/2023
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
61
29
Giải bảy
448
242
Giải sáu
3942
9887
0928
3849
7441
0684
Giải năm
7257
9677
Giải tư
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
95926
09135
80930
28944
40703
58737
84928
Giải ba
19272
35968
00347
76033
Giải nhì
46380
36596
Giải nhất
12712
61904
Đặc biệt
417155
581205
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 03; 04; 05
Đầu 1 10; 12
Đầu 2 24; 28 26; 28; 29
Đầu 3 30; 33; 35; 37
Đầu 4 42; 48 41; 42; 44; 47; 49
Đầu 5 50; 55; 56; 57
Đầu 6 61; 61; 68
Đầu 7 72 77
Đầu 8 80; 86; 87; 89 84
Đầu 9 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 05/09/2023
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
01
54
Giải bảy
257
925
Giải sáu
7040
6007
3908
2815
3847
0354
Giải năm
1743
2393
Giải tư
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
90273
06986
11661
32015
51628
70704
31300
Giải ba
33504
63545
01272
31854
Giải nhì
92740
45882
Giải nhất
61665
18519
Đặc biệt
025576
327026
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 04; 07; 08 00; 04
Đầu 1 14 15; 15; 19
Đầu 2 25; 26; 28
Đầu 3 32
Đầu 4 40; 40; 43; 45; 48 47
Đầu 5 57 54; 54; 54
Đầu 6 64; 65 61
Đầu 7 73; 75; 76 72; 73
Đầu 8 85 82; 86
Đầu 9 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 29/08/2023
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
78
27
Giải bảy
641
496
Giải sáu
8863
6506
1951
8074
1372
9598
Giải năm
1093
6028
Giải tư
99479
69735
83627
36311
46766
99767
02087
46556
38133
50792
12353
68964
80074
96803
Giải ba
02712
58411
27081
08038
Giải nhì
96984
72716
Giải nhất
81264
20937
Đặc biệt
443342
874746
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 06 03
Đầu 1 11; 11; 12 16
Đầu 2 27 27; 28
Đầu 3 35 33; 37; 38
Đầu 4 41; 42 46
Đầu 5 51 53; 56
Đầu 6 63; 64; 66; 67 64
Đầu 7 78; 79 72; 74; 74
Đầu 8 84; 87 81
Đầu 9 93 92; 96; 98