Thống kê đầu đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi lô tô là gì?

 

Thống kê các bộ số đã về trong 1 khoảng thời gian nhất định theo đầu số và theo đuôi số. Cho bạn hình dung được số lần về của tất cả các bộ số, tất cả kết quả xổ số của các tỉnh thành.

 

Thống kê đầu đuôi lô tô như thế nào?

 

Với 3 bước đơn giản :

1. Chọn khoảng thời gian cần thống kê

2. Chọn tỉnh thành để thống kê kết quả xổ số

3. Click xem kết quả

Hi vọng các bạn sẽ có thêm nhiều gợi ý để lựa chọn các bộ số cho mình. Chúc các bạn may mắn !

Khoảng ngày cần xem

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 04/12/2023 - 03/01/2024

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
03/01/2024 0 lần 4 lần 3 lần 6 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
02/01/2024 6 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
01/01/2024 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 4 lần 2 lần
31/12/2023 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần
30/12/2023 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần 5 lần 1 lần
29/12/2023 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần
28/12/2023 1 lần 5 lần 4 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
27/12/2023 0 lần 6 lần 5 lần 2 lần 8 lần 0 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần
26/12/2023 1 lần 4 lần 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
25/12/2023 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 7 lần 0 lần 6 lần 0 lần
24/12/2023 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
23/12/2023 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 5 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
22/12/2023 0 lần 6 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần
21/12/2023 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 8 lần 5 lần
20/12/2023 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 6 lần
19/12/2023 8 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
18/12/2023 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần
17/12/2023 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 7 lần 1 lần 1 lần 4 lần
16/12/2023 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 4 lần
15/12/2023 6 lần 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần
14/12/2023 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần
13/12/2023 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 8 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
12/12/2023 1 lần 4 lần 7 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần
11/12/2023 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần
10/12/2023 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 6 lần 5 lần 2 lần 3 lần
09/12/2023 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 6 lần
08/12/2023 7 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 6 lần 5 lần
07/12/2023 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần
06/12/2023 3 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần
05/12/2023 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần
04/12/2023 2 lần 4 lần 5 lần 5 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 04/12/2023 - 03/01/2024

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
03/01/2024 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 7 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
02/01/2024 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
01/01/2024 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
31/12/2023 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần
30/12/2023 4 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần
29/12/2023 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
28/12/2023 1 lần 7 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần
27/12/2023 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần
26/12/2023 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 3 lần
25/12/2023 3 lần 6 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
24/12/2023 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần
23/12/2023 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
22/12/2023 3 lần 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần
21/12/2023 5 lần 4 lần 0 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần
20/12/2023 6 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
19/12/2023 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
18/12/2023 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 5 lần
17/12/2023 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
16/12/2023 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần
15/12/2023 2 lần 0 lần 3 lần 7 lần 5 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần
14/12/2023 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 6 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần
13/12/2023 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 8 lần 1 lần 0 lần 1 lần
12/12/2023 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 8 lần 1 lần
11/12/2023 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần
10/12/2023 2 lần 1 lần 4 lần 7 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần
09/12/2023 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
08/12/2023 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 7 lần 4 lần 0 lần 2 lần
07/12/2023 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần
06/12/2023 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 5 lần 3 lần
05/12/2023 2 lần 8 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
04/12/2023 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần