Chu kỳ max dàn cùng về

Thống kê chu kỳ max dàn cùng về là gì?

 

Thống kê chu kỳ về cùng nhau của dàn bộ số trong một khoảng thời gian nhất định. Cho bạn biết ngưỡng cực đại và điểm gan của dàn số mà bạn quan tâm.

 

Thống kê chu kỳ max dàn cùng về như thế nào?

 

Thống kê chu kỳ max dàn cùng về chỉ với 3 bước đơn giản :

1. Chọn khoảng ngày cần thống kê

2. Nhập dàn số bạn quan tâm

3. Click xem kết quả

Hi vọng hệ thống của chúng tôi sẽ giúp ích được cho những phân tích và tính toán của bạn. Chúc bạn tìm được con số may mắn dành cho mình!

Khoảng ngày cần xem

Dãy số cần thống kê

Kết quả thống kê

Dàn số: 01 02
Ngưỡng cực đại xuất hiện: 1 ngày tính cả ngày về
( 27/02/2020 đến 27/02/2020 )
Điểm gan đến nay là: 27 ngày
(Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 29/02/2020 )