Tổng hợp chức năng soi cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 20/06/2024

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
13 lần
01,10
12 lần
02,20
21 lần
03,30
24 lần
04,40
17 lần
05,50
14 lần
07,70
5 lần
08,80
8 lần
09,90
12 lần
11,11
4 lần
12,21
12 lần
13,31
6 lần
14,41
6 lần
15,51
15 lần
17,71
1 lần
18,81
4 lần
19,91
8 lần
22,22
8 lần
23,32
13 lần
24,42
17 lần
25,52
13 lần
26,62
3 lần
27,72
3 lần
28,82
14 lần
29,92
10 lần
33,33
5 lần
34,43
17 lần
35,53
11 lần
37,73
1 lần
38,83
10 lần
39,93
14 lần
44,44
4 lần
45,54
13 lần
47,74
3 lần
48,84
12 lần
49,94
13 lần
55,55
3 lần
56,65
2 lần
57,75
7 lần
58,85
6 lần
59,95
8 lần
60,06
2 lần
68,86
1 lần
77,77
1 lần
79,97
3 lần
88,88
4 lần
98,89
4 lần
99,99
5 lần