Tổng hợp chức năng soi cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 07/06/2023

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
3 lần
02,20
4 lần
05,50
8 lần
06,60
7 lần
07,70
8 lần
08,80
5 lần
09,90
7 lần
10,01
7 lần
11,11
4 lần
13,31
6 lần
14,41
8 lần
15,51
11 lần
16,61
9 lần
17,71
8 lần
18,81
6 lần
19,91
8 lần
21,12
2 lần
23,32
2 lần
24,42
1 lần
25,52
3 lần
26,62
5 lần
27,72
4 lần
28,82
4 lần
29,92
3 lần
30,03
2 lần
33,33
1 lần
35,53
7 lần
36,63
5 lần
37,73
7 lần
38,83
3 lần
39,93
7 lần
40,04
1 lần
43,34
4 lần
44,44
6 lần
45,54
8 lần
46,64
9 lần
48,84
8 lần
49,94
7 lần
55,55
2 lần
56,65
10 lần
57,75
13 lần
58,85
14 lần
59,95
11 lần
66,66
4 lần
67,76
6 lần
68,86
11 lần
69,96
3 lần
74,47
10 lần
77,77
5 lần
78,87
14 lần
79,97
8 lần
88,88
3 lần
89,98
10 lần
99,99
4 lần