Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 20/05/2024

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
14 lần
01,10
9 lần
02,20
22 lần
03,30
16 lần
04,40
16 lần
05,50
17 lần
06,60
1 lần
07,70
4 lần
08,80
26 lần
09,90
12 lần
11,11
4 lần
12,21
15 lần
13,31
2 lần
14,41
9 lần
15,51
9 lần
17,71
1 lần
18,81
8 lần
19,91
7 lần
22,22
6 lần
23,32
13 lần
24,42
14 lần
25,52
10 lần
26,62
1 lần
27,72
5 lần
28,82
23 lần
29,92
11 lần
33,33
5 lần
34,43
6 lần
37,73
1 lần
38,83
11 lần
39,93
7 lần
44,44
2 lần
47,74
2 lần
48,84
15 lần
49,94
9 lần
53,35
9 lần
54,45
5 lần
55,55
2 lần
56,65
2 lần
57,75
3 lần
58,85
16 lần
59,95
7 lần
63,36
2 lần
64,46
4 lần
69,96
1 lần
87,78
3 lần
88,88
14 lần
89,98
11 lần
97,79
3 lần
99,99
3 lần