Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 26/09/2023

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
12 lần
01,10
6 lần
02,20
7 lần
03,30
12 lần
04,40
6 lần
06,60
12 lần
07,70
4 lần
08,80
8 lần
11,11
8 lần
13,31
17 lần
14,41
15 lần
15,51
19 lần
16,61
25 lần
17,71
12 lần
18,81
20 lần
19,91
15 lần
21,12
7 lần
22,22
1 lần
23,32
8 lần
24,42
6 lần
25,52
6 lần
26,62
13 lần
27,72
2 lần
28,82
8 lần
29,92
3 lần
33,33
5 lần
34,43
21 lần
35,53
13 lần
36,63
18 lần
37,73
18 lần
38,83
13 lần
39,93
7 lần
44,44
8 lần
45,54
21 lần
46,64
31 lần
47,74
9 lần
48,84
26 lần
49,94
12 lần
50,05
7 lần
55,55
12 lần
56,65
29 lần
57,75
20 lần
58,85
23 lần
59,95
8 lần
66,66
16 lần
67,76
25 lần
68,86
23 lần
69,96
16 lần
77,77
5 lần
78,87
25 lần
79,97
11 lần
88,88
5 lần
89,98
12 lần
90,09
4 lần
99,99
2 lần