Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Tổng hợp chu kỳ đặc biệt là gì?

 

Tổng hợp lại chu kỳ giải đặc biệt lâu chưa về theo đầu ,theo đuôi và theo tổng tính tới thời điểm bạn thống kê. Từ đó có thể đưa ra những gọi ý giúp bạn lựa chọn bộ số cho giải đặc biệt và các giải khác.

 

Tổng hợp chu kỳ đặc biệt như thế nào?

Với 3 bước bạn nhanh chóng có được những thống kê mong muốn :

1. Lựa chọn biên độ ngày thống kê chu kỳ đặc biệt

2. Chọn tỉnh thành quay kết quả xổ số

3. Click xem kết quả

Chúc các bạn tìm được con số may mắn với những thống kê chu kỳ đặc biệt của chúng tôi !

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max đại
- Đầu 0 ra ngày 15/12/2023 đến nay vẫn chưa ra là 20 ngày 61 ngày
- Đầu 1 ra ngày 27/12/2023 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 72 ngày
- Đầu 2 ra ngày 29/12/2023 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 85 ngày
- Đầu 3 ra ngày 01/01/2024 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 64 ngày
- Đầu 4 ra ngày 24/12/2023 đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày 65 ngày
- Đầu 5 ra ngày 02/01/2024 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 59 ngày
- Đầu 6 ra ngày 10/12/2023 đến nay vẫn chưa ra là 25 ngày 64 ngày
- Đầu 7 ra ngày 20/12/2023 đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày 62 ngày
- Đầu 8 ra ngày 30/12/2023 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 66 ngày
- Đầu 9 ra ngày 03/01/2024 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 56 ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max đại
- Đuôi 0 ra ngày 30/12/2023 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 57 ngày
- Đuôi 1 ra ngày 28/12/2023 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 71 ngày
- Đuôi 2 ra ngày 01/01/2024 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 78 ngày
- Đuôi 3 ra ngày 24/12/2023 đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày 68 ngày
- Đuôi 4 ra ngày 15/12/2023 đến nay vẫn chưa ra là 20 ngày 87 ngày
- Đuôi 5 ra ngày 03/01/2024 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 61 ngày
- Đuôi 6 ra ngày 02/01/2024 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 66 ngày
- Đuôi 7 ra ngày 27/12/2023 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 68 ngày
- Đuôi 8 ra ngày 31/12/2023 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 106 ngày
- Đuôi 9 ra ngày 23/11/2023 đến nay vẫn chưa ra là 42 ngày 71 ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max đại
- Tổng 0 ra ngày 26/11/2023 đến nay vẫn chưa ra là 39 ngày 53 ngày
- Tổng 1 ra ngày 02/01/2024 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 82 ngày
- Tổng 2 ra ngày 29/12/2023 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 84 ngày
- Tổng 3 ra ngày 31/12/2023 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 77 ngày
- Tổng 4 ra ngày 03/01/2024 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 62 ngày
- Tổng 5 ra ngày 01/01/2024 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 58 ngày
- Tổng 6 ra ngày 13/12/2023 đến nay vẫn chưa ra là 22 ngày 68 ngày
- Tổng 7 ra ngày 25/12/2023 đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày 54 ngày
- Tổng 8 ra ngày 30/12/2023 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 67 ngày
- Tổng 9 ra ngày 26/12/2023 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày 91 ngày