Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 16/02/2024
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
35
61
Giải bảy
778
489
Giải sáu
9950
0589
8426
8552
4464
3824
Giải năm
6814
3405
Giải tư
02462
92140
89893
78098
28769
88077
33302
17033
55543
09031
13812
17608
74106
59531
Giải ba
84384
23940
07192
23676
Giải nhì
63130
85035
Giải nhất
97257
45504
Đặc biệt
384028
143106
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02 04; 05; 06; 06; 08
Đầu 1 14 12
Đầu 2 26; 28 24
Đầu 3 30; 35 31; 31; 33; 35
Đầu 4 40; 40 43
Đầu 5 50; 57 52
Đầu 6 62; 69 61; 64
Đầu 7 77; 78 76
Đầu 8 84; 89 89
Đầu 9 93; 98 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 09/02/2024
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
39
26
Giải bảy
666
715
Giải sáu
4281
1283
4337
5184
4065
3131
Giải năm
0838
4276
Giải tư
97029
31765
25099
85963
95088
02720
87741
04751
15882
47786
31959
41859
34265
49025
Giải ba
43044
13848
67034
11440
Giải nhì
40424
40211
Giải nhất
92732
17545
Đặc biệt
219388
189383
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0
Đầu 1 11; 15
Đầu 2 20; 24; 29 25; 26
Đầu 3 32; 37; 38; 39 31; 34
Đầu 4 41; 44; 48 40; 45
Đầu 5 51; 59; 59
Đầu 6 63; 65; 66 65; 65
Đầu 7 76
Đầu 8 81; 83; 88; 88 82; 83; 84; 86
Đầu 9 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 02/02/2024
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
11
76
Giải bảy
572
128
Giải sáu
2506
7880
7969
2686
3979
0425
Giải năm
7832
5035
Giải tư
90202
48250
29648
93607
75086
58695
44039
26919
53748
49383
26390
51034
90437
75704
Giải ba
85339
65706
63767
29769
Giải nhì
26234
12351
Giải nhất
72011
17275
Đặc biệt
931321
725861
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 06; 06; 07 04
Đầu 1 11; 11 19
Đầu 2 21 25; 28
Đầu 3 32; 34; 39; 39 34; 35; 37
Đầu 4 48 48
Đầu 5 50 51
Đầu 6 69 61; 67; 69
Đầu 7 72 75; 76; 79
Đầu 8 80; 86 83; 86
Đầu 9 95 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 26/01/2024
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
11
37
Giải bảy
797
064
Giải sáu
8682
2673
2263
3425
5777
6369
Giải năm
7783
6351
Giải tư
45908
20060
81196
50568
87132
81605
14641
74388
91621
36440
94862
91468
18118
61943
Giải ba
85247
89597
98009
90732
Giải nhì
28618
25889
Giải nhất
09830
05766
Đặc biệt
571519
793295
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 05; 08 09
Đầu 1 11; 18; 19 18
Đầu 2 21; 25
Đầu 3 30; 32 32; 37
Đầu 4 41; 47 40; 43
Đầu 5 51
Đầu 6 60; 63; 68 62; 64; 66; 68; 69
Đầu 7 73 77
Đầu 8 82; 83 88; 89
Đầu 9 96; 97; 97 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 19/01/2024
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
24
40
Giải bảy
152
976
Giải sáu
9563
8371
1469
2280
2834
3543
Giải năm
2228
3102
Giải tư
14639
79298
45399
68052
92892
79384
09472
24998
09020
51266
47561
68416
42983
45653
Giải ba
11003
11927
90349
09516
Giải nhì
74381
19575
Giải nhất
74151
51366
Đặc biệt
226290
385198
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03 02
Đầu 1 16; 16
Đầu 2 24; 27; 28 20
Đầu 3 39 34
Đầu 4 40; 43; 49
Đầu 5 51; 52; 52 53
Đầu 6 63; 69 61; 66; 66
Đầu 7 71; 72 75; 76
Đầu 8 81; 84 80; 83
Đầu 9 90; 92; 98; 99 98; 98