Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 24/03/2023
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
47
97
Giải bảy
347
062
Giải sáu
8268
3843
5789
9078
0907
4674
Giải năm
4169
9545
Giải tư
15714
53660
45652
41098
56239
77019
80532
37138
41695
33172
30070
63830
14003
32543
Giải ba
83570
73422
71550
68852
Giải nhì
47055
10299
Giải nhất
16417
94081
Đặc biệt
821480
396334
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03; 07
Đầu 1 14; 17; 19
Đầu 2 22
Đầu 3 32; 39 30; 34; 38
Đầu 4 43; 47; 47 43; 45
Đầu 5 52; 55 50; 52
Đầu 6 60; 68; 69 62
Đầu 7 70 70; 72; 74; 78
Đầu 8 80; 89 81
Đầu 9 98 95; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 17/03/2023
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
96
85
Giải bảy
141
618
Giải sáu
5704
5157
7397
3700
7341
4233
Giải năm
7683
8997
Giải tư
60823
87440
86562
98939
17841
25461
75425
08067
86126
06286
92239
77614
66622
18831
Giải ba
45731
92914
38589
18105
Giải nhì
03148
98259
Giải nhất
13562
84304
Đặc biệt
641347
795055
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04 00; 04; 05
Đầu 1 14 14; 18
Đầu 2 23; 25 22; 26
Đầu 3 31; 39 31; 33; 39
Đầu 4 40; 41; 41; 47; 48 41
Đầu 5 57 55; 59
Đầu 6 61; 62; 62 67
Đầu 7
Đầu 8 83 85; 86; 89
Đầu 9 96; 97 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 10/03/2023
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
17
44
Giải bảy
130
533
Giải sáu
0537
9445
7564
7801
8746
8220
Giải năm
5950
6259
Giải tư
83782
28321
04488
18292
92912
19378
74380
77264
07833
05533
63664
90898
93243
12624
Giải ba
12471
48888
39537
92742
Giải nhì
21246
37544
Giải nhất
56272
99682
Đặc biệt
368782
565937
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01
Đầu 1 12; 17
Đầu 2 21 20; 24
Đầu 3 30; 37 33; 33; 33; 37; 37
Đầu 4 45; 46 42; 43; 44; 44; 46
Đầu 5 50 59
Đầu 6 64 64; 64
Đầu 7 71; 72; 78
Đầu 8 80; 82; 82; 88; 88 82
Đầu 9 92 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 03/03/2023
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
11
93
Giải bảy
885
235
Giải sáu
8080
0239
6687
4262
1737
0896
Giải năm
5839
5968
Giải tư
89810
20304
59862
59368
23641
19110
81777
16678
88327
88210
49445
75414
82358
90491
Giải ba
28241
51526
60924
22099
Giải nhì
29637
46811
Giải nhất
59461
92020
Đặc biệt
505263
807756
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04
Đầu 1 10; 10; 11 10; 11; 14
Đầu 2 26 20; 24; 27
Đầu 3 37; 39; 39 35; 37
Đầu 4 41; 41 45
Đầu 5 56; 58
Đầu 6 61; 62; 63; 68 62; 68
Đầu 7 77 78
Đầu 8 80; 85; 87
Đầu 9 91; 93; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 24/02/2023
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
95
59
Giải bảy
277
611
Giải sáu
7638
8687
8236
9542
9916
8042
Giải năm
6553
5197
Giải tư
83464
94804
47537
49792
38081
02584
36483
92706
73008
43308
95567
87936
19406
18310
Giải ba
02467
43794
97741
51289
Giải nhì
39751
85205
Giải nhất
53427
36641
Đặc biệt
113627
867728
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04 05; 06; 06; 08; 08
Đầu 1 10; 11; 16
Đầu 2 27; 27 28
Đầu 3 36; 37; 38 36
Đầu 4 41; 41; 42; 42
Đầu 5 51; 53 59
Đầu 6 64; 67 67
Đầu 7 77
Đầu 8 81; 83; 84; 87 89
Đầu 9 92; 94; 95 97