Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 19/04/2024

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
4 lần
02,20
8 lần
03,30
6 lần
04,40
4 lần
11,11
2 lần
12,21
2 lần
14,41
2 lần
15,51
6 lần
18,81
2 lần
22,22
2 lần
23,32
2 lần
25,52
1 lần
28,82
4 lần
31,13
1 lần
33,33
2 lần
34,43
2 lần
35,53
1 lần
39,93
1 lần
42,24
1 lần
45,54
3 lần
48,84
2 lần
50,05
4 lần
55,55
1 lần
56,65
1 lần
58,85
1 lần
59,95
1 lần
60,06
1 lần
62,26
2 lần
75,57
1 lần
80,08
2 lần
83,38
1 lần
88,88
3 lần
90,09
3 lần
91,19
2 lần
92,29
1 lần
94,49
2 lần
99,99
1 lần