Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 26/09/2023

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

06,60
2 lần
07,70
2 lần
08,80
1 lần
10,01
1 lần
11,11
1 lần
16,61
2 lần
17,71
1 lần
18,81
1 lần
21,12
1 lần
24,42
1 lần
39,93
2 lần
43,34
1 lần
44,44
1 lần
45,54
1 lần
46,64
4 lần
48,84
3 lần
53,35
3 lần
56,65
3 lần
58,85
3 lần
59,95
1 lần
62,26
1 lần
63,36
1 lần
66,66
1 lần
68,86
4 lần
69,96
1 lần
73,37
1 lần
74,47
3 lần
76,67
1 lần
77,77
1 lần
78,87
1 lần
79,97
3 lần
89,98
3 lần
90,09
2 lần
94,49
1 lần