Thống kê theo tổng

Thống kê theo tổng là gì?

 

Thống kê theo tổng là thống kê các bộ số có tổng các chữ số là 0 đến 9. Bao gồm ngày về gần nhất, số lần về, số lần chưa về của các bộ số đó.

 

Thống kê theo tổng như thế nào?

 

Thống kê loto theo tổng bằng 5 bước:

1. Chọn tổng : từ 0 đến 9

2. Chọn tỉnh thành quay xổ số

3. Chọn khoảng ngày cần xem

4. Chọn thống kê chỉ giải đặc biệt hay tất cả các giải

5. Click xem kết quả

Chúc các bạn may mắn với những lựa chọn của mình!

Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành
Khoảng ngày cần xem

 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày chưa về
00 05/12/2022 12 1
19 29/11/2022 6 7
28 05/12/2022 10 1
37 03/12/2022 6 3
46 03/12/2022 10 3
55 03/12/2022 12 3
64 06/12/2022 10 0
73 07/12/2022 11 0
82 05/12/2022 13 1
91 07/12/2022 10 0

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 73; 73; 91;
1 65; 65; 56;
2 93; 84;
3 67; 58; 30; 67;
4 31; 31; 04;
5 78; 87; 96;
6 79; 06; 79;
7 25;
8 26; 17;
9 18; 54; 81;