Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00721 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 28/08/2021
 • Giải Nhất
  • 5
  • 6
  • 0
  • 4
  Giải Nhì
  • 6
  • 6
  • 9
  • 4
  • 8
  • 1
  • 5
  • 4
 • Giải Ba
  • 4
  • 9
  • 2
  • 6
  • 4
  • 1
  • 4
  • 2
  • 2
  • 6
  • 9
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 0
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 0
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5604 0 15,000,000
Giải nhì 6694-8154 2 6,500,000
Giải ba 4926-4142-2695 1 3,000,000
Giải KK 1 *604 4 1,000,000
Giải KK 2 **04 53 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00722 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 31/08/2021
 • Giải Nhất
  • 0
  • 0
  • 2
  • 3
  Giải Nhì
  • 5
  • 8
  • 1
  • 5
  • 9
  • 0
  • 7
  • 3
 • Giải Ba
  • 1
  • 0
  • 7
  • 2
  • 8
  • 7
  • 6
  • 9
  • 9
  • 4
  • 2
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 2
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 2
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0023 0 15,000,000
Giải nhì 5815-9073 0 6,500,000
Giải ba 1072-8769-9420 0 3,000,000
Giải KK 1 *023 9 1,000,000
Giải KK 2 **23 37 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00720 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 26/08/2021
 • Giải Nhất
  • 5
  • 1
  • 4
  • 1
  Giải Nhì
  • 2
  • 7
  • 8
  • 3
  • 3
  • 3
  • 5
  • 8
 • Giải Ba
  • 8
  • 4
  • 1
  • 7
  • 3
  • 9
  • 3
  • 3
  • 9
  • 7
  • 2
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 4
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5141 0 15,000,000
Giải nhì 2783-3358 2 6,500,000
Giải ba 8417-3933-9726 0 3,000,000
Giải KK 1 *141 7 1,000,000
Giải KK 2 **41 60 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00719 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 24/08/2021
 • Giải Nhất
  • 4
  • 6
  • 2
  • 9
  Giải Nhì
  • 6
  • 7
  • 8
  • 8
  • 4
  • 9
  • 0
  • 6
 • Giải Ba
  • 1
  • 6
  • 0
  • 5
  • 6
  • 3
  • 8
  • 4
  • 6
  • 6
  • 0
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 2
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 2
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4629 1 15,000,000
Giải nhì 6788-4906 0 6,500,000
Giải ba 1605-6384-6605 1 3,000,000
Giải KK 1 *629 5 1,000,000
Giải KK 2 **29 68 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00718 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 21/08/2021
 • Giải Nhất
  • 6
  • 3
  • 9
  • 3
  Giải Nhì
  • 4
  • 5
  • 6
  • 2
  • 3
  • 0
  • 8
  • 0
 • Giải Ba
  • 4
  • 5
  • 1
  • 4
  • 6
  • 7
  • 9
  • 6
  • 9
  • 8
  • 8
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 9
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6393 0 15,000,000
Giải nhì 4562-3080 2 6,500,000
Giải ba 4514-6796-9884 7 3,000,000
Giải KK 1 *393 2 1,000,000
Giải KK 2 **93 40 100,000